23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/43


2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tilda Riceland Private/VRDT – Siam Grains (BASmALI)

(Byla T-136/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „BASmALI“ paraiška - Ankstesnis neregistruotas prekių ženklas arba ankstesnis žymuo BASMATI - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis))

(2015/C 389/46)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaunas, Indija), atstovaujama baristerio S. Malynicz, solisitorių N. Urwin ir D. Sills

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama P. Geroulakos ir P. Bullock

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Siam Grains Co. Ltd (Bankokas, Tailandas)

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. gruodžio 18 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1086/2012-4), susijusio su protesto procedūra tarp Tilda Riceland Private Ltd ir Siam Grains Co. Ltd.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. gruodžio 18 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1086/2012-4).

2.

VRDT padengia savo ir Tilda Riceland Private Ltd patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 135, 2014 5 5.