23.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/21


2016 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bank Refah Kargaran/Taryba

(Byla T-65/14) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Iranui taikomos ribojamosios priemonės - Lėšų įšaldymas - Naujas ieškovo pavardės įtraukimas į sąrašą po to, kai Bendrasis Teismas panaikino pradinį įtraukimą - Teisės klaida - Fakto klaida - Pareiga motyvuoti - Teisė į gynybą - Teisė į veiksmingą teisminę gynybą - Proporcingumas))

(2017/C 022/27)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bank Refah Kargaran (Teheranas, Iranas), atstovaujamas advokato J.-M. Thouvenin

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama V. Piessevaux, M. Bishop ir B. Driessen

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama A. Aresu ir D. Gauci

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimą 2013/661/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 303, 2013, p. 18), ir 2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1154/2013, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL 306, 2013, p. 3), kiek šie aktai susiję su ieškovu, ir subsidiariai panaikinti Sprendimą 2013/661 ir Įgyvendinimo reglamentą Nr. 1154/2013, kiek šie aktai susiję su ieškovu nuo 2014 m. sausio 20 d.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Bank Refah Kargaran padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 135, 2014 5 5.