6.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 351/31


2014 m. liepos 14 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje DJ/AESA

(Byla F-3/14) (1)

2014/C 351/41

Proceso kalba: anglų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 85, 2014 3 22, p. 27.