27.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 245/47


2015 m. birželio 18 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje CX/Komisija

(Byla F-5/14) (1)

((Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Drausminė nuobauda - Atšaukimas - Paskyrimo tarnybos atitinkamo pareigūno neišklausymas - Teisės būti išklausytam pažeidimas))

(2015/C 245/58)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: CX, atstovaujamas advokato É. Boigelot

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir C. Ehrbar

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti Komisijos sprendimą atleisti ieškovą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų IX priedo 9 straipsnio 1 dalies h punktą nesumažinant teisių į pensiją po vidaus tyrimo, kuris buvo pradėtas OLAF tyrimo dėl įmonės, ir prašymas atlyginti tariamai patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimą, kuriam numatyta sankcija atleisti CX nesumažinant teisių į pensiją.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos CX bylinėjimosi išlaidos, įskaitant susijusias su procedūra dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje F-5/14 R.


(1)  OL C 85, 2014 3 22, p. 27.