8.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 439/20


2014 m. rugsėjo 15 d. Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, SA

(Byla C-423/14)

(2014/C 439/26)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal Administrativo

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Fazenda Pública

Kita apeliacinio proceso šalis: Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, SA

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal Europos Sąjungos teisę, konkrečiai remiantis Direktyvos 2006/112/EB (1) 78 straipsnio a punktu, draudžiama dujų skirstytojo mokamą naudojimosi požemine žemės valdos dalimi mokestį perkelti galutiniam vartotojui tiesiogiai ir neatsižvelgiant į jo mokamą kainą už suvartotas dujas, t. y. to mokesčio neįtraukiat į dujų kainą?

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas, kyla antrasis klausimas:

2.

Ar pagal Europos Sąjungos teisę, konkrečiai remiantis Direktyvos 2006/112/EB 73–79 straipsniais, draudžiama <…> dujų skirstytojo mokamo naudojimosi požemine žemės valdos dalimi mokesčio neįtraukti į apmokestinamąją vertę, kai tas mokestis perkeliamas galutiniam vartotojui tiesiogiai ir neatsižvelgiant į jo mokamą kainą už suvartotas dujas?


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1).