15.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 315/41


2014 m. liepos 7 d.Hof van beroep te Brussel (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Byla C-325/14)

2014/C 315/67

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van beroep te Brussel

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: SBS Belgium NV

Kita apeliacinio proceso šalis: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Prejudicinis klausimas

Ar transliuojančioji organizacija, kuri savo programas transliuoja tik naudodama tiesioginio įvedimo – t. y. dviejų pakopų procesas, kai savo programų signalus transliuojančioji organizacija perduoda (palydoviniams, kabeliniams arba xDSL ryšio) platintojams užkoduota forma per palydovą, optinio pluošto ryšio pagalba arba kitomis perdavimo priemonėmis, nepadarydama signalų viešai prieinamų šio perdavimo momentu ar dėl šio perdavimo, ir tada platintojai perduoda šiuos signalus savo abonentams – techniką, atlieka viešą paskelbimą, kaip tai suprantama pagal 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (1) 3 straipsnį?


(1)  OL L 167, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230.