8.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 303/28


2014 m. liepos 2 d.Amtsgericht Rüsselsheim (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

(Byla C-316/14)

2014/C 303/35

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Rüsselsheim

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock

Atsakovė: Condor Flugdienst GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar savo atsakomybe veikiančių trečiųjų asmenų, kuriems patikėtos tam tikros funkcijos, kurios sudaro oro vežėjo veiklos dalį, veiksmai laikytini ypatingomis aplinkybėmis, kaip tai suprantama pagal Reglamento (1) 5 straipsnio 3 dalį?

2.

Jei į pirmąjį klausimą bus atsakyta teigiamai: ar vertinant situaciją svarbu tai, kas (oro skrydžių bendrovė, oro uosto operatorius ir t. t.) patikėjo užduotį trečiajam asmeniui?


(1)  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).