10.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/25


2014 m. kovo 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-133/14)

2014/C 175/31

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal, W. Mölls ir D. Martin

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvą 2013/64/ES, kuria dėl Majoto statuso dalinio pakeitimo Europos Sąjungos atžvilgiu iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 91/271/EEB ir 1999/74/EB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, 2006/7/EB, 2006/25/EB ir 2011/24/ES (1);

palikti galioti Direktyvą 2013/64/ES iki naujos direktyvos, pagrįstos tinkamu teisiniu pagrindu, įsigaliojimo;

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija prašo panaikinti Direktyvą 2013/64/ES, kurią Taryba priėmė remdamasi SESV 349 straipsnio teisiniu pagrindu.

Komisija kaltina Tarybą priėmus šią direktyvą, nors ji siūlė šį teisės aktą grįsti sektorių teisiniu pagrindu, būtent SESV 43 straipsnio 2 dalimi, 114 straipsniu, 153 straipsnio 2 dalimi, 168 straipsniu ir 192 straipsnio 1 dalimi.

Komisija mano, kad remiantis ginčijamos direktyvos paskirtimi ir tikslu SESV 349 straipsnis negali būti pagrįstai naudojamas kaip teisinis pagrindas. Šis SESV 349 straipsnis taikomas tik tuomet, kai reikia nukrypti nuo pirminės teisės taikymo atokiausiems regionams principo, kaip antai nustatyto SESV 355 straipsnio 1 dalyje. Nagrinėjama direktyva, nenukrypstant nuo sutarčių, tik priderinama antrinė teisė atsižvelgiant į situaciją, susidariusią pakeitus Majoto statusą. Šis aiškinimas patvirtinamas ne tik SESV 349 straipsnio formuluote, bet taip pat sutarties teisinių pagrindų sistema ir šio straipsnio istorine kilme.


(1)  OL L 355, p. 8.