22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/14


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin

(Byla C-388/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Mokesčių teisės aktai - Pelno mokestis - Įsisteigimo laisvė - Nuolatinis padalinys nerezidentas - Dvigubo apmokestinimo vengimas neapmokestinant mokesčiu nuolatinio padalinio nerezidento pajamų - Atsižvelgimas į tokio nuolatinio padalinio nuostolius - Pakartotinis anksčiau atskaitytų nuostolių įskaitymas perleidus padalinį nerezidentą - Galutiniai nuostoliai))

(2016/C 068/17)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Timac Agro Deutschland GmbH

Atsakovė: Finanzamt Sankt Augustin

Rezoliucinė dalis

1.

SESV 49 straipsnį reikia aiškinti taip, jog jam neprieštarauja valstybės narės nustatyta apmokestinimo tvarka, pavyzdžiui, nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią bendrovei rezidentei perleidžiant kitoje valstybėje narėje esantį nuolatinį padalinį bendrovei nerezidentei, kuri, kaip ir perleidžiančioji bendrovė, priklauso tai pačiai įmonių grupei, anksčiau atskaityti perleisto padalinio nuostoliai pakartotinai įskaitomi į perleidžiančiosios bendrovės apmokestinamąjį veiklos rezultatą, jei pagal sutartį dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo tokio nuolatinio padalinio pajamos neapmokestinamos valstybėje narėje, kurioje yra bendrovės, kuriai priklausė šis padalinys, buveinė.

2.

SESV 49 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jam neprieštarauja valstybės narės nustatyta apmokestinimo tvarka, pavyzdžiui, nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią tuo atveju, kai bendrovė rezidentė kitoje valstybėje narėje esantį nuolatinį padalinį perleidžia bendrovei nerezidentei, kuri, kaip ir perleidžiančioji bendrovė, priklauso tai pačiai įmonių grupei, nenumatyta bendrovės rezidentės galimybė įskaityti perleisto padalinio nuostolius į savo mokesčio bazę, jeigu pagal sutartį dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo išimtinę kompetenciją apmokestinti šio padalinio veiklos rezultatus turi valstybė narė, kurioje jis yra.


(1)  OL C 372, 2014 10 20.