1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/18


2013 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Gemeente Bergen op Zoom prieš Komisiją

(Byla T-641/13)

2014/C 31/30

Proceso kalba: nyderlandų

Šalys

Ieškovė: Gemeente Bergen op Zoom (Bergenas prie Zomo, Nyderlandai), atstovaujama advokatų T. Hovius ir R. Pasma

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti sprendimą.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė skundžia 2013 m. spalio 2 d. Komisijos sprendimą (1), kuriame ji konstatavo, kad tai, jog Bergeno prie Zomo savivaldybė įsigijo Koninklijke Nedalco BV ir Nedalco International BV komercinį sklypą, nėra valstybės pagalba, kaip ji suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su SESV 107 ir (arba) 108 straipsnio pažeidimu, nes Komisija netaikė privačių investuotojų principo arba bet kuriuo atveju neteisingai taikė privačių investuotojų principą, nes nesirėmė teisingomis faktinėmis aplinkybėmis ir (arba) nepakankamai pagrindė principo taikymą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su SESV 107 ir (arba) 108 straipsnio pažeidimu, nes Komisija neteisinga vertino faktines ir (arba) teisines aplinkybes ir akivaizdžiai neteisingai nustatė, kad Nedalco nebuvo suteiktas (selektyvus) pranašumas, kurio ši įmonė negalėjo įgyti įprastu komerciniu būdu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su rūpestingumo ir motyvavimo principų pažeidimu, nes Komisija neteisingai nagrinėjo savivaldybės pateiktus faktus ir (arba) netinkamai motyvavo sprendimą.


(1)  OL C 335, p. 1.