25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/34


2013 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje AIC prieš VRDT — ACV Manufacturing (Šilumokaičiai)

(Byla T-615/13)

2014/C 24/64

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: AIC S.A. (Gdynė, Lenkija), atstovaujama advokato J. Radłowski

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: ACV Manufacturing (Senefas, Belgija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 10 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 291/2012-3;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese ir Apeliacinėje taryboje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Registruotas Bendrijos dizainas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: produkto, apibūdinto kaip „šilumokaičiai“, dizainas — Registruotas Bendrijos dizainas Nr. 1 618 703-0001.

Bendrijos dizaino savininkė: ieškovė.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos dizaino registraciją negaliojančia: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: dizainas tariamai neatitinka Reglamento dėl Bendrijos dizaino 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 5 ir 6 straipsniuose, o ypač 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse, nustatytų reikalavimų.

Anuliavimo skyriaus sprendimas: pripažinti ginčijamą Bendrijos dizaino registraciją negaliojančia.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos dizaino 25 straipsnio 1 dalies b punkto ir 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas.