27.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 123/25


2013 m. kovo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology prieš Komisiją

(Byla T-146/13)

2013/C 123/43

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology LLC (Shaoxing, Kinija), atstovaujama advokatų V. Akritidis ir Y. Melin

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsniu, panaikinti 2013 m. sausio 3 d. Europos Komisijos laiške nurodytą jos sprendimą Nr. H4/JN/Ref.t13.000011, kuriuo ieškovei pranešama, kad Komisija nenagrinės jos prašymo taikyti jai rinkos ekonomikos režimą, pateikto pagal Tarybos reglamento Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių 2 straipsnio 7 dalies b punktą, per antidempingo tyrimą dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių, pradėtą 2012 m. rugsėjo 6 d. (AD 590),

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 277 straipsnį pripažinti, kad 2012 m gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1168/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 344, p. 1), nagrinėjant šį ieškinį netaikytinas tiek, kiek jis susijęs su ieškove,

priteisti iš Komisijos ir bet kurios į bylą įstojusios šalies visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė pateikia vieną pagrindą, kuris sutampa su nurodytuoju byloje T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology prieš Komisiją.