27.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 123/19


2013 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Cadbury Holdings prieš VRDT — Société des produits Nestlé (keturių pirštelių šokolado plytelės forma)

(Byla T-112/13)

2013/C 123/32

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Cadbury Holdings Ltd (Aksbridžas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama baristerio T. Mitcheson, solisitorių P. Walsh ir S. Dunstan

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Société des produits Nestlé SA (Vevė, Šveicarija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. gruodžio 11 d. Antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 513/2011-2, išskyrus tiek, kiek Apeliacinė taryba nusprendė, kad prekių ženklas neturi jokio skiriamojo požymio, kaip tai suprantama pagal 7 straipsnio 1 dalies b punktą, ir

priteisti iš VRDT ieškovės bylinėjimosi išlaidas ir nurodyti kitai procedūros Apeliacinėje taryboje šaliai padengti bylinėjimosi Anuliavimo skyriuje ir Apeliacinėje taryboje išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: keturių pirštelių šokolado plytelės formos trimatis prekių ženklas 30 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo registracijos Nr. 2 632 529.

Bendrijos prekių ženklo savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: ieškovė.

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai išdėstyti Tarybos reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punkte, siejamame su 7 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktais bei e punkto ii papunkčiu.

Anuliavimo skyriaus sprendimas: pripažinti Bendrijos prekių ženklą negaliojančiu.

Apeliacinės tarybos sprendimas: panaikinti ginčijamą sprendimą.

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punkto, siejamo su 7 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktais bei e punkto ii papunkčiu, pažeidimas.