19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/25


2015 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gold Crest/VRDT (MIGHTY BRIGHT)

(Byla T-714/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo MIGHTY BRIGHT paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 346/28)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Gold Crest LLC (Goleta, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų P. Rath ir W. Festl-Wietek

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Bonne

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. spalio 8 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2038/2012-2), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį MIGHTY BRIGHT kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Gold Crest LLC padengia savo ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 61, 2014 3 1.