30.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 398/39


2015 m. spalio 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Čekijos Respublika/Komisija

(Bylos T-659/13 ir T-660/13) (1)

((Transportas - Direktyva 2010/40/ES - Intelektinės transporto sistemos - Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 885/2013 - Informavimo apie saugias sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių stovėjimo vietas paslaugų teikimas - Deleguotojo reglamento Nr. 885/2013 3 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnis ir 9 straipsnio 1 dalies a punktas - Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 886/2013 - Duomenys, kurių reikia, kad vartotojams nemokamai galima būtų teikti su eismo sauga susijusią būtinąją universalią eismo informaciją, ir tos informacijos teikimo procedūros - Deleguotojo reglamento Nr. 886/2013 5 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnis ir 10 straipsnio 1 dalies a punktas))

(2015/C 398/49)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovė: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek ir J. Vláčil

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Hottiaux, Z. Malůšková ir K. Walkerová

Dalykas

Byloje T-659/13 pagrindinis reikalavimas panaikinti 2013 m. gegužės 15 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 885/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos ITS direktyvos 2010/40/ES nuostatos dėl informavimo apie saugias sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių stovėjimo vietas paslaugų teikimo (OL L 247, p. 1), ir papildomas reikalavimas panaikinti Deleguotojo reglamento Nr. 885/2013 3 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnį ir 9 straipsnio 1 dalies a punktą, bei byloje T-660/13 pagrindinis reikalavimas panaikinti 2013 m. gegužės 15 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 886/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES papildoma nuostatomis dėl duomenų, kurių reikia, kad vartotojams, kai įmanoma, nemokamai galima būtų teikti su eismo sauga susijusią būtinąją universalią eismo informaciją, ir tos informacijos teikimo procedūrų (OL L 247, p. 6) ir papildomas reikalavimas panaikinti Deleguotojo reglamento Nr. 886/2013 5 straipsnio 1 dalį, 9 straipsnį ir 10 straipsnio 1 dalies a punktą.

Rezoliucinė dalis

1.

Sujungti bylas T-659/13 ir T-660/13 bendram sprendimui priimti.

2.

Atmesti ieškinius.

3.

Priteisti iš Čekijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 45, 2014 2 15.