19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/21


2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Toshiba/Komisija

(Byla T-104/13) (1)

((Konkurencija - Karteliai - Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopų pasaulinė rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas - Susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainų, rinkų pasidalijimo, pajėgumų ir gamybos - Dalyvavimo kartelyje įrodymas - Vienas ir tęstinis pažeidimas - Pažeidimo inkriminavimas - Bendra kontrolė - Baudos - Neribota jurisdikcija))

(2015/C 346/23)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Toshiba Corp. (Tokijas, Japonija), atstovaujama solisitorės J. MacLennan, advokatų J. Jourdan, A. Schulz ir P. Berghe

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Biolan, V. Bottka ir M. Kellerbauer

Dalykas

Prašymas panaikinti 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimą C(2012) 8839 final dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla COMP/39.437 – Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopai) tiek, kiek jis susijęs su ieškove, arba, nepatenkinus šio reikalavimo, prašymas panaikinti arba sumažinti jai šiuo sprendimu skirtos baudos dydį.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimo C(2012) 8839 final dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla COMP/39.437 – Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopai) 1 straipsnio 2 dalies d punktą tiek, kiek jame konstatuojama, kad Toshiba Corp. nuo 2000 m. gegužės 16 d. iki 2003 m. kovo 31 d. dalyvavo pasaulinio lygio kartelyje spalvotų televizorių kineskopų rinkoje.

2.

Panaikinti šio sprendimo 2 straipsnio 2 dalies g punktą tiek, kiek jame Toshiba skiriama 28 048 000 eurų bauda už tiesioginį dalyvavimą pasaulinio lygio kartelyje spalvotų televizorių kineskopų rinkoje.

3.

Nustatyti, kad ginčijamo sprendimo 2 straipsnio 2 dalies h punkte Toshiba solidariai su Panasonic Corp. ir MT Picture Display Co. Ltd skirtos baudos dydis yra 82 826 000 EUR.

4.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

5.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 114, 2013 4 20.