23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/66


2015 m. spalio 15 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Drakeford/EMA

(Byla F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.