10.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 371/35


2016 m. rugpjūčio 29 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Boyd/Komisija

(Byla F-19/13) (1)

(2016/C 371/42)

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 123, 2013 4 27, p. 30.