14.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 367/25


2013 m. spalio 8 d.Tribunal administratif de Strasbourg (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Geoffrey Léger prieš Ministre des affaires sociales et de la santé, Établissement français du sang

(Byla C-528/13)

2013/C 367/46

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal administratif de Strasbourg

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Geoffrey Léger

Atsakovai: Ministre des affaires sociales et de la santé, Établissement français du sang

Prejudicinis klausimas

Ar, atsižvelgiant į Direktyvos 2004/33/EB (1) III priedą, aplinkybė, kad vyras turi lytinių santykių su kitu vyru, savaime yra seksualinis elgesys, dėl kurio kyla rizika užsikrėsti sunkia infekcine liga, kuria gali būti užkrečiama per kraują, ir kuriuo pateisinamas nuolatinis kraujo donorystės draudimas asmenims, kurių seksualinis elgesys buvo toks, ar tiesiog gali būti, atsižvelgiant į konkretaus atvejo aplinkybes, seksualinis elgesys, dėl kurio kyla rizika užsikrėsti sunkia infekcine liga, kuria gali būti užkrečiama per kraują, ir kuriuo pateisinamas laikinas kraujo donorystės atidėjimas nustatytam laikotarpiui po rizikingo elgesio pabaigos?


(1)  2004 m. kovo 22 d. Komisijos direktyva 2004/33/EB, įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/98/EB dėl tam tikrų kraujo ir kraujo komponentų techninių reikalavimų (OL L 91, p. 25; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 8 t., p. 272).