30.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 352/9


2013 m. rugsėjo 27 d.Tribunal de première instance de Namur (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Belgacom SA, tęsianti Belgacom Mobile SA pradėtą bylinėjimąsi, prieš Province de Namur

(Byla C-517/13)

2013/C 352/17

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance de Namur

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Belgacom SA, tęsianti Belgacom Mobile SA pradėtą bylinėjimąsi

Atsakovė: Province de Namur

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo („Leidimų“ direktyva) (1) 13 straipsnis aiškintinas taip, kad juo nacionalinei arba vietinei valdžios institucijai dėl su biudžetu susijusių priežasčių draudžiama savo teisės aktu nustatyti mokestį už judriojo ryšio infrastruktūrą, naudojamą teikti paslaugas, kurioms reikalingas bendrasis leidimas (prireikus atskiriant atvejį, kai ši infrastruktūra įrengta privačioje nuosavybėje nuo jos įrengimo valstybinėje nuosavybėje atvejo)?

2.

Ar tos pačios direktyvos 6 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad ja nacionalinei arba vietinei valdžios institucijai dėl su biudžetu susijusių priežasčių draudžiama savo teisės aktu nustatyti mokestį už judriojo ir asmeninio ryšio infrastruktūrą, kuris nėra viena iš sąlygų, išvardytų minėtos direktyvos priedo A dalyje, visų pirma todėl, kad jis nėra 12 straipsnyje numatytas administracinis mokestis?


(1)  OL L 108, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 337.