17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/20


2012 m. sausio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Prancūzija prieš Komisiją

(Byla T-1/12)

2012/C 80/35

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Prancūzijos Respublika, atstovaujama E. Belliard, G. de Bergues ir J. Gstalter

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti visą ginčijamą sprendimą;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė prašo panaikinti 2011 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimą C(2011) 7808 galutinis pripažinti nesuderinama su vidaus rinka restruktūrizavimo pagalba, kurią Prancūzijos valdžios institucijos numato suteikti SeaFrance SA didindamos jos kapitalą ir suteikdamos SeaFrance paskolas iš SNCF.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Komisija nepaisė valstybės pagalbos sąvokos pagal SESV 107 straipsnį, nes nusprendė, jog dviejų SNCF numatytų suteikti paskolų protingumas turi būti vertinamas kartu su sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba. Šį pagrindą sudaro dvi dalys, pagrįstos:

pirma, aplinkybe, kad Komisija klaidingai išaiškino 1998 m. rugsėjo 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą BP Chemicals prieš Komisiją (T-11/95, Rink. p. II-3235) ir

antra, aplinkybe, kad Komisija klaidingai taikė šį Pirmosios instancijos teismo sprendimą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Komisija nepaisė valstybės pagalbos sąvokos pagal SESV 107 straipsnį, nes taip pat nusprendė, jog Prancūzijos valdžios institucijos neįrodė, kad, vertinant atskirai, abi SNCF numatytos skirti paskolos būtų suteiktos taikant rinkos palūkanų normą. Šį pagrindą sudaro dvi dalys, pagrįstos:

pirma, aplinkybe, kad Komisija dviems aptariamoms paskoloms klaidingai netaikė 2008 m. sausio 19 d. Komisijos komunikato dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (1) ir

antra, aplinkybe, kad Komisija klaidingai nusprendė, jog tam, kad būtų suderinama su rinka, aptariamų paskolų palūkanų norma turėtų būti apie 14 %.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su teisinėmis ir faktinėmis klaidomis, nes Komisija nusprendė, jog restruktūrizavimo pagalba yra nesuderinama su SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktu, aiškinamu atsižvelgiant į gaires dėl sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 345 straipsnio, kuriame numatyta, kad Sutartys jokiu būdu nepažeidžia valstybių narių normų, reglamentuojančių nuosavybės sistemą, pažeidimu.


(1)  OL C 14, p. 6.