28.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 129/19


2014 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Globosat Programadora prieš VRDT – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(Byla T-348/12) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo SPORT TV INTERNACIONAL paraiška - Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas SPORTV - Santykinis atmetimo pagrindas - Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis ir Reglamento (EB) Nr. 2868/95 22 taisyklė))

2014/C 129/24

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Globosat Programadora Ltda (Rio de Žaneiras, Brazilija), atstovaujama advokato S. Micallef

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Sport TV Portugal, SA (Lisabona, Portugalija), atstovaujama advokatų B. Braga da Cruz ir J. Pimenta

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. gegužės 23 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2079/2010-4), susijusio su protesto procedūra tarp Globosat Programadora Ltda ir Sport TV Portugal, SA.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Globosat Programadora Ltda padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 311, 2012 10 13.