30.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 398/30


2015 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Chyzh ir kt./Taryba

(Byla T-276/12) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Baltarusijai taikomos ribojamosios priemonės - Lėšų įšaldymas - Ieškinys dėl panaikinimo - Reikalavimų patikslinimo terminas - Dalinis nepriimtinumas - Subjektui, kuriam taikomos ribojamosios priemonės, priklausantis arba jo kontroliuojamas subjektas - Pareiga motyvuoti - Vertinimo klaida))

(2015/C 398/40)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Yury Aleksandrovich Chyzh (Minskas, Baltarusija); Triple TAA (Minskas); NefteKhimTrading STAA (Minskas); Askargoterminal ZAT (Minskas); Bereza Silicate Products Plant AAT (Berioza, Baltarusija); Variant TAA (Berezovsky, Baltarusija); Triple-Dekor STAA (Minskas); KvartsMelProm SZAT (Chacislavas, Baltarusija); Altersolutions SZAT (Minskas); Prostoremarket SZAT (Minskas); AquaTriple STAA (Minskas); Rakovsky brovar TAA (Minskas); TriplePharm STAA (Lahoiskas, Baltarusija) ir Triple-Veles TAA (Maladečina, Baltarusija), atstovaujami solisitoriaus D. O’Keeffe, advokato B. Evtimov ir baristerėst M. Lester

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama F. Naert ir E. Finnegan

Dalykas

Prašymas panaikinti 2012 m. kovo 23 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2012/171/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (OL L 87, p. 95), 2012 m. kovo 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 265/2012, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis (OL L 87, p. 37), 2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimą 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (OL L 285, p. 1), 2012 m. lapkričio 6 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1017/2012, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai 8a straipsnio 1 dalis (OL L 307, p. 7), 2013 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimą 2013/534/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP (OL L 288, p. 69), 2013 m. spalio 29 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1054/2013, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis (OL L 288, p. 1), 2014 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimą 2014/750/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP (OL L 311, p. 39) ir 2014 m. spalio 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1159/2014, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis (OL L 311, p. 2),), kiek šie aktai susiję su ieškovais.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2012 m. kovo 23 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2012/171/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai, 2012 m. kovo 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 265/2012, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis, 2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimą 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai ir 2012 m. lapkričio 6 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1017/2012, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai 8a straipsnio 1 dalis, kiek jie susiję su Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple TAA, NefteKhimTrading STAA, Askargoterminal ZAT, Bereza Silicate Products Plant AAT, Variant TAA, Triple-Dekor STAA, KvartsMelProm SZAT, Altersolutions SZAT, Prostoremarket SZAT, AquaTriple STAA, Rakovsky brovar TAA, TriplePharm STAA ir Triple-Veles TAA.

2.

Panaikinti 2013 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimą 2013/534/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP, ir 2013 m. spalio 29 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1054/2013, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis, kiek jie susiję su NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Rakovsky brovar ir Triple-Veles.

3.

Panaikinti 2014 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimą 2014/750/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP ir 2014 m. spalio 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1159/2014, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis, kiek jie susiję su Y. A. Chyzh, Triple, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant ir Rakovsky brovar.

4.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną, kiek jame prašoma panaikinti Sprendimą 2013/534 ir Įgyvendinimo reglamentą Nr. 1054/2013, kiek jie susiję su Y. A. Chyzh, Triple, Variant ir TriplePharm.

5.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

6.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir Y. A. Chyzh, Triple, NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant, Rakovsky brovar, TriplePharm ir Triple-Veles bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 250, 2012 8 18.