24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 194/21


2014 m. balandžio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hagenmeyer ir Hahn/Komisija

(Byla T-17/12) (1)

((Vartotojų apsauga - Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 - Teiginiai apie maisto produktų sveikumą - Atsisakymas leisti vartoti teiginį apie susirgimo rizikos mažinimą - Rizikos veiksnio nurodymas - Teiginių apie susirgimo rizikos mažinimą leidimo procedūros teisėtumas - Ieškinys dėl panaikinimo - Suinteresuotumas pareikšti ieškinį - Tiesioginis ir individualus poveikis - Priimtinumas - Proporcingumas - Pareiga motyvuoti))

2014/C 194/26

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovai: Moritz Hagenmeyer (Hamburgas, Vokietija) ir Andreas Hahn (Hanoveris, Vokietija), atstovaujami advokato T. Teufer

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Pignataro-Nolin ir S. Grünheid

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama I. Šulce, Z. Kupčová ir M. Simm

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2011 m. lapkričio 16 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1170/2011, kuriuo neleidžiama vartoti tam tikrų teiginių apie maisto produktų sveikumą – rizikos susirgti mažinimą (OL L 299, p. 1).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Moritz Hagenmeyer ir Andreas Hahn padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 89, 2012 3 24.