8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/34


2013 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Balionytė-Merle prieš Komisiją

(Byla F-113/12) (1)

(Viešoji tarnyba - Atviras konkursas - Pranešimas apie konkursą EPSO/AD/204/10 - Neįtraukimas į rezervo sąrašą - Kandidatų bendrosios kompetencijos vertinimas - Vertinimas remiantis kandidatų testų rezultatais vertinimo centre - Vertinimo balais ir komentarų, esančių kompetencijų pase, atitikimas)

2014/C 71/65

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Vilija Balionytė-Merle (Auderghem, Belgija), atstovaujama advokatų L. Levi ir A. Tymen

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama B. Eggers ir G. Gattinara

Dalykas

Prašymas panaikinti konkurso atrankos komisijos sprendimą neįtraukti ieškovės į konkurso EPSO/AD/204/10 rezervo sąrašą ir prašymas panaikinti sprendimą atmesti skundą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

V. Balionytė-Merle padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 26, 2013 1 26, p. 710.