22.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 399/14


2012 m. spalio 19 d.Tribunale di Cosenza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CCIAA di Cosenza prieš Fallimento CIESSE SRL

(Byla C-468/12)

2012/C 399/24

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Cosenza

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza

Atsakovė: Fallimento CIESSE SRL

Prejudicinis klausimas

Ar Italijos teisės nuostatos, susijusios su metinės rinkliavos, kurią turi mokėti visi ekonominę veiklą vykdantys subjektai, apskaičiavimo tvarka, ir numatančios, kad individualūs verslininkai moka fiksuoto dydžio metinę rinkliavą (200 eurų, jeigu įrašyti į paprastą bendrovių registro dalį, arba 88 eurų, jeigu įrašyti į specialią bendrovių registro dalį); kad paprastos žemės ūkio bendrovės moka fiksuotą 100 eurų metinę rinkliavą (be to, 20 eurų už kiekvieną įmonės veiklos vietą); kad teritoriniai vienetai ir (arba) įmonių padaliniai, kurių buveinės užsienyje, moka fiksuotą 110 eurų sumą; kad paprastos ne žemės ūkio bendrovės moka fiksuotą 200 eurų sumą; kad advokatų profesinės bendrijos moka fiksuotą 200 eurų sumą, o visi kiti kolektyviniai ūkio subjektai (bendrovės, konsorciumai ir t. t.) moka „rinkliavą, nustatytą pagal ankstesnių metų apyvartą“ (kuri gali siekti 40 000 eurų) yra nesuderinamos su 2008 m. vasario 12 d. Direktyvos 2008/7/EB (1) 5 straipsniu, nes pagal jas kapitalo bendrovių („kapitalo bendrovės“ suprantamos pagal minėtoje Bendrijos direktyvoje numatytą plačią sąvoką) veiklai taikomi daug didesni mokesčiai nei individualių įmonių veiklai?


(1)  2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/7/EB dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalo pritraukimui (OL L 46, p. 11)