10.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 269/52


2011 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys Restoin prieš VRDT (EQUIPMENT)

(Byla T-356/11)

2011/C 269/116

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Christian Restoin (Paryžius, Prancūzija), atstovaujamas advokato A. Alcaraz

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2011 m. balandžio 14 d. ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1430/2010-4;

Priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) Christian RESTOIN bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: Žodinis prekių ženklas EQUIPMENT 3, 9, 14, 18, 25 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms — Registracijos paraiška Nr. 8 722 076.

Eksperto sprendimas: atmesti registracijos paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas, nes prašomas įregistruoti žymuo yra skiriamasis, atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė jį suvoktų, ir į prekes bei paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą; šio reglamento 75 straipsnio pažeidimas, nes Apeliacinės tarybos motyvai, pirma, negali būti visa apimantys dėl to, kad nurodytos prekės nėra pakankamai vienalytės, ir, antra, yra nenuoseklūs.