26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/46


2012 m. spalio 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ellinika Nafpigeia ir Hoern prieš Komisiją

(Byla T-466/11) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Valstybės pagalba - Laivų statyba - Graikijos valdžios institucijų suteikta pagalba laivų statyklai - Komisijos sprendimo, kuriuo pagalba pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka ir reikalaujama ją grąžinti, įgyvendinimo priemonės - Nepriimtinumas)

2013/C 26/91

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovės: Ellinika Nafpigeia SA (Skaramanka, Graikija) ir 2. Hoern Beteilingungs GmbH (Kylis, Vokietija), atstovaujamos advokatų K. Chrysogonos ir A. Mitsis

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama B. Stromsky ir M. Konstantinidis

Dalykas

Prašymas panaikinti 2010 m. gruodžio 1 d. Komisijos raštą C(2010) 8274 galutinis, susijusį su „valstybės pagalba CR 16/2004 — neigiamo sprendimo įgyvendinimas ir valstybės pagalbos, suteiktos bendrovei [Ellinika Nafpigeia AE], susigrąžinimas — Graikijos rėmimasis SESV 346 straipsnio 1 dalies b punktu ir procedūra pagal SESV 348 straipsnio 1 dalį“, kartu su dokumentais ir kitais bylos elementais, su kuriais ieškovės susipažino 2011 m. birželio mėn.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Nėra reikalo priimti sprendimo dėl Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas prašymo leisti įstoti į bylą.

3.

Priteisti iš Ellinika Nafpigeia AE ir 2. Hoern Beteiligungs GmbH padengti savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, prašymą leisti įstoti į bylą pateikęs asmuo, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 331, 2011 11 12.