12.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 331/6


2011 m. liepos 27 d.Fővárosi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Erika Jőrös prieš Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(Byla C-397/11)

2011/C 331/09

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Erika Jőrös

Atsakovė: Aegon Magyarország Hitel Zrt.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar nacionaliniame teisme vykstantis procesas atitinka Direktyvos 93/13/EEB (1) 7 straipsnio 1 dalies reikalavimus, jei teismas, nustatęs, kad kuri nors iš ieškinyje nurodytų sutarties standartinių sąlygų yra nesąžininga, nagrinėja jos negaliojimo klausimą, nors bylos šalys to neprašė?

2.

Ar nacionalinis teismas privalo veikti 1 klausime nurodytu būdu vartotojo inicijuotoje byloje, jei paprastai tais atvejais, kai žalą patyrusi šalis teikia ieškinį šiuo pagrindu, jurisdikciją pripažinti negaliojimą dėl nesąžiningos sutarties standartinės sąlygos turi ne vietos, o aukštesnės instancijos teismas?

3.

Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar nacionalinis teismas turi teisę nagrinėti sutarties standartinių sąlygų neteisėtumo klausimą taip pat apeliacinėje instancijoje, jei tai nebuvo nagrinėta pirmojoje instancijoje, o pagal nacionalinę teisę apeliaciniame procese negalima atsižvelgti į naujas faktines aplinkybes ir priimti naujus įrodymus?


(1)  1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).