Keywords
Summary

Keywords

Laisvas prekių judėjimas – Bendrijos tranzitas – Išorinis Bendrijos tranzitas – Laikinai saugomos prekės – Ne Bendrijos prekės – Muitinės deklaracijos priėmimas – Išorinio tranzito procedūros ir muitinės sankcionuotų veiksmų įforminimo momentas – Prekių išleidimo momentas

(Tarybos reglamento Nr. 2913/92 4 straipsnio 20 punktas, 37 straipsnio 2 dalis, 50, 67, 73 straipsniai ir 82 straipsnio 1 dalis)

Summary

Reglamento Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 648/2005, 50, 67 ir 73 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad ne Bendrijos prekėms, deklaruotoms išorinio Bendrijos tranzito procedūrai ir turinčioms laikinai saugomų prekių statusą, ši procedūra ir muitinės sankcionuoti veiksmai įforminami tuo momentu, kai tos prekės išleidžiamos.

Šio kodekso 67 straipsnyje numatyta, kad, išskyrus tuos atvejus, kai specialiai nustatyta kitaip, taikant visas nuostatas, reglamentuojančias muitinės procedūros, kuriai deklaruojamos prekės, atlikimo tvarką, remiamasi deklaracijos priėmimo muitinėje data. Tačiau vien priimti deklaraciją nepakanka, kad prekės nebebūtų laikinai saugomos. Muitinės kodekso 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad į Bendrijos muitų teritoriją įvežtos prekės lieka muitinės prižiūrimos tiek laiko, kiek reikia jų muitiniam statusui nustatyti, o ne Bendrijos prekių atveju, nepažeidžiant šio kodekso 82 straipsnio 1 dalies, – tol, kol pakeičiamas prekių muitinis statusas.

Kiek tai susiję su nagrinėjamu tranzitu, prekių išorinį Bendrijos tranzitą galima vykdyti tik tada, jei įvykdytos visos tokio tranzito sąlygos. Egzistuojanti būtinybė ar galimybė muitinei atlikti patikrinimą, taikyti identifikavimo priemones ar reikalauti garantijos neleidžia tvirtinti, kad visos išorinio Bendrijos tranzito procedūros sąlygos gali būti įvykdytos vien priėmus muitinės deklaraciją. Be to, tai, kad prekių išorinis Bendrijos tranzitas gali būti vykdomas tik jas išleidus, matyti iš Muitinės kodekso 4 straipsnio 20 punkte įtvirtinto apibrėžimo, kuriame pabrėžiama, jog muitinė suteikia teisę su prekėmis atlikti veiksmus, leidžiamus „taikant joms įformintą muitinės procedūrą“.

(žr. 40–42, 46, 53–55 punktus ir rezoliucinę dalį)


Byla C-542/11

Staatssecretaris van Financiën

prieš

Codirex Expeditie BV

(Hoge Raad der Nederlanden prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Bendrijos muitinės kodeksas — Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 — Laikinai saugomos prekės — Ne Bendrijos prekės — Išorinio Bendrijos tranzito procedūra — Muitinės sankcionuotų veiksmų įforminimo momentas — Muitinės deklaracijos priėmimas — Prekių išleidimas — Skola muitinei“

Santrauka – 2013 m. birželio 27 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas

Laisvas prekių judėjimas – Bendrijos tranzitas – Išorinis Bendrijos tranzitas – Laikinai saugomos prekės – Ne Bendrijos prekės – Muitinės deklaracijos priėmimas – Išorinio tranzito procedūros ir muitinės sankcionuotų veiksmų įforminimo momentas – Prekių išleidimo momentas

(Tarybos reglamento Nr. 2913/92 4 straipsnio 20 punktas, 37 straipsnio 2 dalis, 50, 67, 73 straipsniai ir 82 straipsnio 1 dalis)

Reglamento Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 648/2005, 50, 67 ir 73 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad ne Bendrijos prekėms, deklaruotoms išorinio Bendrijos tranzito procedūrai ir turinčioms laikinai saugomų prekių statusą, ši procedūra ir muitinės sankcionuoti veiksmai įforminami tuo momentu, kai tos prekės išleidžiamos.

Šio kodekso 67 straipsnyje numatyta, kad, išskyrus tuos atvejus, kai specialiai nustatyta kitaip, taikant visas nuostatas, reglamentuojančias muitinės procedūros, kuriai deklaruojamos prekės, atlikimo tvarką, remiamasi deklaracijos priėmimo muitinėje data. Tačiau vien priimti deklaraciją nepakanka, kad prekės nebebūtų laikinai saugomos. Muitinės kodekso 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad į Bendrijos muitų teritoriją įvežtos prekės lieka muitinės prižiūrimos tiek laiko, kiek reikia jų muitiniam statusui nustatyti, o ne Bendrijos prekių atveju, nepažeidžiant šio kodekso 82 straipsnio 1 dalies, – tol, kol pakeičiamas prekių muitinis statusas.

Kiek tai susiję su nagrinėjamu tranzitu, prekių išorinį Bendrijos tranzitą galima vykdyti tik tada, jei įvykdytos visos tokio tranzito sąlygos. Egzistuojanti būtinybė ar galimybė muitinei atlikti patikrinimą, taikyti identifikavimo priemones ar reikalauti garantijos neleidžia tvirtinti, kad visos išorinio Bendrijos tranzito procedūros sąlygos gali būti įvykdytos vien priėmus muitinės deklaraciją. Be to, tai, kad prekių išorinis Bendrijos tranzitas gali būti vykdomas tik jas išleidus, matyti iš Muitinės kodekso 4 straipsnio 20 punkte įtvirtinto apibrėžimo, kuriame pabrėžiama, jog muitinė suteikia teisę su prekėmis atlikti veiksmus, leidžiamus „taikant joms įformintą muitinės procedūrą“.

(žr. 40–42, 46, 53–55 punktus ir rezoliucinę dalį)