4.8.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 235/5


2012 m. kovo 22 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje Maurice Emram prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Guccio Gucci SpA

(Byla C-354/11) (1)

(Apeliacinis skundas - Procedūros reglamento 119 straipsnis - Bendrijos prekių ženklas - Reglamentas (EB) Nr. 40/94 - 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Vaizdinio prekių ženklo „G“ registracijos paraiška - Prekių ženklai)

2012/C 235/07

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Maurice Emram, atstovaujamas advokato M. Benavï

Atsakovės: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral ir Guccio Gucci SpA, atstovaujama avvocato F. Jacobacci

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2011 m. gegužės 10 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-187/10 Emram prieš VRDT, kuriuo buvo atmestas ieškinys dėl 2010 m. vasario 11 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1281/2008-1), susijusio su protesto procedūra tarp Guccio Gucci SpA ir M. Emram — 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktas (OL L 78, p. 1) — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „G“ registracijos paraiška — Galimybė supainioti — Įrodymų iškraipymas — Klaidingas skiriamųjų požymių vertinimas — Vienodo požiūrio principo pažeidimas

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

M. Emram padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 282, 2011 9 24.