10.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 269/39


2011 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunale di Frosinone (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Procura della Repubblica prieš Patrick Conteh

(Byla C-169/11) (1)

2011/C 269/84

Proceso kalba: italų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 173, 2011 6 11.