27.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 123/6


2013 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ITV Broadcasting Limited ir kt. prieš TV Catch Up Limited

(Byla C-607/11) (1)

(Direktyva 2001/29/EB - 3 straipsnio 1 dalis - Trečiojo asmens internetu atliekamas komercinių televizijos transliuotojų programų perdavimas - Srautinis duomenų siuntimas (Live streaming) - Viešas skelbimas)

2013/C 123/08

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (Chancery Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: ITV Broadcasting Limited, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd

Atsakovė: TV Catch Up Limited

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — High Court of Justice (Chancery Division) — 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje (OL L 167, 2001, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230) 3 straipsnio 1 dalies aiškinimas — Sąvoka „viešas skelbimas“ — Teisių turėtojų leidimas jų kūrinius transliuoti per televiziją antžeminiu nekoduotu tinklu visos valstybės narės teritorijoje arba tam tikroje valstybės narės geografinėje dalyje — Nuolatinio transliavimo paslauga, kurią teikia trečiasis transliuotojas mokestį mokantiems individualiems abonentams, kurie gali gauti transliacijos turinį srautinio duomenų siuntimo per internetą būdu.

Rezoliucinė dalis

1.

„Viešo skelbimo“ sąvoką, kaip ji suprantama pagal 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 3 straipsnio 1 dalį, reikia aiškinti kaip apimančią kūrinių, įrauktų į antžeminės televizijos transliaciją, retransliavimą

kurį atlieka kita nei pradinis transliuotojas organizacija,

interneto srautu, prieinamu šios organizacijos abonentams, kurie gali gauti šio retransliavimo turinį prisijungę prie jos serverio,

net jeigu jei šie abonentai yra minėtos antžeminės televizijos transliacijos priėmimo teritorijoje ir teisėtai gali ją priimti televizijos imtuvu.

2.

Atsakant į pirmąjį klausimą neturi reikšmės tai, kad retransliacija, kaip nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, finansuojama iš reklamos ir dėl to ja siekiama pelno.

3.

Atsakant į pirmąjį klausimą neturi reikšmės tai, kad retransliaciją, kaip nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, atlieka organizacija, tiesiogiai konkuruojanti su pradiniu transliuotoju.


(1)  OL C 65, 2012 3 3.