26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/30


2010 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Aitic Penteo prieš VRDT — Atos Worldline (PENTEO)

(Byla T-585/10)

2011/C 63/57

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Aitic Penteo, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato J. Carbonell

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Atos Worldline SA (Briuselis, Belgija)

Ieškovės reikalavimai

Pakeisti 2010 m. rugsėjo 23 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 774/2010-1 ir patenkinti Bendrijos prekių ženklo paraišką Nr. 5480561.

Nepatenkinus šio reikalavimo panaikinti 2010 m. rugsėjo 23 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 774/2010-1 ir

priteisti iš atsakovės ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas PENTEO 9, 38 ir 42 klasės prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 5480561

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: žodinis prekių ženklas XENTEO 9, 36, 37, 38 ir 42klasės prekėms ir paslaugoms (Beniliukso prekių ženklo registracijos Nr. 772120); žodinis prekių ženklas XENTEO 9, 36, 37, 38 ir 42 klasės prekėms ir paslaugoms (Tarptautinės prekių ženklo registracijos Nr. 863851)

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Ieškovė mano, kad ginčijamu sprendimu pažeidžiami: 1) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsnis, kuriuo draudžiama bet kokia diskriminacija ir įtvirtintas vienodo vertinimo reikalavimas laikantis įstatymų; 2) Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 9 straipsnis, nes Apeliacinė taryba neatsižvelgė į anksčiau ieškovės turėtas teises; 3) Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 75 ir 76 straipsniai, nes Apeliacinė taryba neatsižvelgė į ieškovės per nustatytą terminą pateiktus faktus ir įrodymus ir 4) Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas, nes Apeliacinė taryba padarė vertinimo klaidą dėl galimybės supainioti.