25.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 260/22


2010 m. liepos 26 d. pareikštas ieškinys byloje Three-N-Products Private prieš VRDT — Shah (AYUURI NATURAL)

(Byla T-313/10)

()

2010/C 260/30

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Three-N-Products Private Ltd (Delis, Indija), atstovaujama advokato C. Jäger

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Mr S Shah, Mr A Shah, Mr M Shah — A Partnership t/a FUDCO (Wembley, Jungtinė Karalystė)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. birželio 1 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1005/2009-4.

Įpareigoti atsakovę patvirtinti 2009 m. liepos 2 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) protestų skyriaus sprendimą ir atmesti visą Bendrijos prekių ženklo paraišką Nr. 5 805 387.

Įpareigoti atsakovę padengti bylinėjimosi išlaidas.

Įpareigoti kitą procedūros Apeliacinėje taryboje šalį, jei ji taps įstojusia į šią bylą šalimi, padengti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ir tas, kurias patyrė ieškovė vykstant procedūrai Apeliacinėje taryboje ir Protestų skyriuje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „AYUURI NATURAL“ 3 ir 5 klasių prekėms

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: Bendrijos prekių ženklo registracija Nr. 2 996 098 vaizdiniam prekių ženklui „Ayur“, be kitų, 3 ir 5 klasių prekėms; Bendrijos prekių ženklo registracija Nr. 5 429 469 žodiniam prekių ženklui „AYUR“, be kitų, 3 ir 5 klasių prekėms

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą ir atmesti visą paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: patenkinti apeliaciją, panaikinti skundžiamą sprendimą ir atmesti protestą

Ieškinio pagrindai: Ieškovė, pagrįsdama savo ieškinį, nurodo du teisės pagrindus

Pirmuoju pagrindu ieškovė tvirtina, kad skundžiamu sprendimu pažeidžiami Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 ir 8 straipsniai, nes Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, kad nėra galimybės supainioti, ir kad ankstesni prekių ženklai suteikia numanomą reikšmę nagrinėjamoms prekėms, o tai sumažina ankstesnių prekių ženklų skiriamuosius požymius.

Savo antruoju pagrindu ieškovė teigia, kad skundžiamu sprendimu pažeidžiama Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 65 straipsnio d dalis, nes Apeliacinė taryba, priimdama skundžiamą sprendimą, piktnaudžiavo įgaliojimais, nes jame trūksta objektyvumo ir teisinio pagrindo.