27.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/43


2010 m. vasario 3 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-11/09 Marcuccio prieš Komisiją

(Byla T-44/10 P)

2010/C 80/69

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Bet kuriuo atveju panaikinti visą be išimčių skundžiamą nutartį.

Pripažinti, kad ieškinys pirmojoje instancijoje, dėl kurio buvo priimta skundžiama nutartis, buvo be išimčių priimtinas.

Pripažinti visus be išimčių pirmajai instancijai pateiktus reikalavimus.

Nurodyti atsakovei atlyginti ieškovui visas išlaidas, patirtas tiek pirmojoje instancijoje, tiek susijusias su šiuo apeliaciniu skundu.

Arba grąžinti šią bylą kitos sudėties Tarnautojų teismui, kad šis dar kartą priimtų sprendimą šioje byloje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis apeliacinis skundas pateiktas dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Tarnautojų teismo nutarties. Šia nutartimi ieškinys dėl atsakovės atsisakymo 100 % apmokėti ieškovo medicinines išlaidas buvo atmestas kaip akivaizdžiai nepriimtinas ir akivaizdžiai nepagrįstas.

Grįsdamas savo reikalavimus ieškovas nurodo klaidingą Europos Sąjungos institucijos sprendimo motyvavimo sąvokos, galimybės papildyti sprendimo motyvavimą sąvokos ir teisės principų, susijusių su įrodymų pateikimu ir vertinimu, aiškinimą ir taikymą.

Ieškovas taip pat nurodo klaidingą akto, kurį galima ginčyti, ir sprendimo, kuriuo aiškiai patvirtinamas ankstesnis sprendimas, sąvokų aiškinimą ir taikymą.