15.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 13/21


2010 m. lapkričio 2 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc prieš Comptroller-General of Patents

(Byla C-518/10)

()

2011/C 13/39

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc

Atsakovė: Comptroller-General of Patents

Prejudicinis klausimas

Jeigu nustatant, ar „produktas yra apsaugotas galiojančiu pagrindiniu patentu“ pagal reglamento (1) 3 straipsnio a punktą, vienas iš kriterijų arba vienintelis kriterijus yra, ar produkto tiekimas pažeistų pagrindinį patentą, ar atliekant tokią analizę svarbu, kad pažeidimas yra Europos patentų konvencijos, kurią Jungtinėje Karalystėje įgyvendina Patents Act 1977 60 straipsnio 2 dalis, ir atitinkamų kitų Bendrijos valstybių narių teisės aktų nuostatų netiesioginis arba sudėtinis pažeidimas?


(1)  2009 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomo apsaugos liudijimo (OL L 152, p. 1).