18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/33


2010 m. spalio 11 d.Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A. prieš Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

(Byla C-488/10)

()

2010/C 346/56

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Mercantil

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A.

Atsakovė: Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar, kilus ginčui dėl registruotu Bendrijos dizainu suteiktos išimtinės teisės pažeidimo, 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (1) 19 straipsnio 1 dalyje numatyta teisė neleisti šio dizaino naudoti trečiosioms šalims apima bet kurią trečiąją šalį, naudojančią kitą dizainą, kuris nesukelia informuotiems vartotojams skirtingo bendro įspūdžio, ar, atvirkščiai, neapima tokios trečiosios šalies, kuri naudoja jos vardu vėliau įregistruotą Bendrijos dizainą tol, kol šio jos dizaino registracija nepripažinta negaliojančia?

2)

Ar atsakant į pirmąjį klausimą nesvarbūs trečiosios šalies ketinimai? Ar, atvirkščiai, atsakymas priklauso nuo šios šalies elgesio: lemiamą reikšmę turi tai, ar ši trečioji šalis pateikė Bendrijos dizaino paraišką ir jį įregistravo po to, kai iš ankstesnio Bendrijos dizaino savininko neteisminiu būdu gavo reikalavimą nutraukti prekybą gaminiu dėl to, kad pažeidžiamos teisės, kylančios iš šio ankstesnio dizaino?


(1)  OL L 3, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k.,13 sk., 27 t., p. 142.