9.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 274/7


2010 m. liepos 6 d.Curtea de apel Craiova (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu prieš Victor Vinel Ijac

(Byla C-336/10)

()

2010/C 274/11

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de apel Craiova

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Atsakovas apeliaciniame procese: Victor Vinel Ijac

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 110 straipsnio (buvęs EB 90 straipsnis) pirma pastraipa turi būti aiškinama taip, kad ja draudžiama valstybei narei įvesti tokį mokestį, kaip mokestis už aplinkos taršą, numatytas Nepaprastajame vyriausybės potvarkyje Nr. 50/2008, pagal kurį Rumunijoje registruojant importuotas ir anksčiau kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įregistruotas naudotas motorines transporto priemones reikia sumokėti mokestį už aplinkos taršą, nors juo neapmokestinamos Rumunijoje įregistruotos naudotos motorinės transporto priemonės jas parduodant, vadinasi, iš naujo registruojant, nes šis mokestis gali būti laikomas vidaus mokesčiu už gaminius iš kitų valstybių narių, netiesiogiai diskriminuojančiu, palyginti su nacionaliniais gaminiais?