2011 m. balandžio 7 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas Komisija prieš Airiją

(Byla C‑431/10)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 2005/85/EB – Prieglobsčio teisė – Pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarka – Būtiniausi reikalavimai – Nevisiškas perkėlimas per nustatytą terminą“

Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Teisingumo Teismo atliekamas pagrįstumo nagrinėjimas – Padėtis, į kurią reikia atsižvelgti – Padėtis pagrįstoje nuomonėje nustatyto termino pabaigoje (SESV 258 straipsnis; Tarybos direktyva 2005/85) (žr. 10–15 punktus)

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Nuostatų, būtinų 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyvai 2005/85/EB, nustatančiai būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse (OL L 326, p. 13 ), įgyvendinti, nepriėmimas per nustatytą terminą.

Rezoliucinė dalis

1.

Per nustatytą terminą nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyvai 2005/85/EB, nustatančiai būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse, įgyvendinti, Airija neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 43 straipsnį.

2.

Priteisti iš Airijos bylinėjimosi išlaidas.