Byla C-406/10

SAS Institute Inc.

prieš

World Programming Ltd

(High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Intelektinė nuosavybė — Direktyva 91/250/EEB — Kompiuterių programų teisinė apsauga — 1 straipsnio 2 dalis ir 5 straipsnio 3 dalis — Apsaugos apimtis — Tiesioginis sukūrimas arba sukūrimas pasitelkus kitą procesą — Autorių teisėmis saugoma kompiuterių programa — Funkcijų perėmimas antrąja programa, neturint prieigos prie pirminio pirmosios programos teksto — Pirmosios kompiuterių programos objektinio kodo dekompiliavimas — Direktyva 2001/29/EB — Autorių teisės ir gretutinės teisės informacinėje visuomenėje — 2 straipsnio a punktas — Kompiuterių programos naudojimo vadovas — Atgaminimas kitoje kompiuterių programoje — Autorių teisių pažeidimas — Sąlyga — Programos naudojimo vadovo autoriaus intelektinės kūrybos išraiška“

Sprendimo santrauka

 1. Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 91/25 – Kompiuterių programų teisinė apsauga – Taikymo sritis – Kompiuterių programos išraiškos forma – Sąvoka

  (Tarybos direktyvos 91/250 1 straipsnio 2 dalis)

 2. Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 91/250 – Kompiuterių programų teisinė apsauga – Apribojimų išimtys – Asmuo, turintis teisę naudoti kompiuterio programos kopiją

  (Tarybos direktyvos 91/250 5 straipsnio 3 dalis)

 3. Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Atgaminimo teisė – Kompiuterių programos naudojimo vadovas

  (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 2 straipsnio a punktas)

 1.  Direktyvos 91/250 dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos 1 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip: nei kompiuterių programos funkcinės galimybės, nei programavimo kalba ar duomenų rinkmenų formatas, kompiuterių programoje naudojami siekiant pasinaudoti tam tikromis jos funkcijomis, nėra šios programos išraiškos forma, todėl negali būti saugomi autorių teisėmis į kompiuterių programas pagal šią direktyvą.

  Iš tiesų pripažinus, kad autorių teisėmis gali būti saugoma pati kompiuterių programos funkcinė galimybė, būtų leista monopolizuoti idėjas, o dėl to nukentėtų technologijų pažanga ir pramonės plėtra.

  Programavimo kalba ir duomenų rinkmenų formatas, kompiuterių programoje naudojami siekiant aiškinti bei vykdyti naudotojų užrašytas taikomąsias programas ir skaityti bei įrašyti duomenis konkrečių duomenų rinkmenų formatu, yra šios programos elementai, kuriuos pasitelkę naudotojai naudojasi tam tikromis minėtos programos funkcijomis.

  Tačiau jei trečiasis asmuo gautų dalį pirminio programos teksto arba objektinio kodo, susijusio su kompiuterių programoje naudojama programavimo kalba arba duomenų rinkmenų formatu, ir naudodamasis šiuo kodu sukurtų panašius elementus savo paties kompiuterių programoje, toks veiksmas galėtų būti Direktyvos 91/250 4 straipsnio a punkte minimas programos dalies atgaminimas.

  Galiausiai programavimo kalba ir duomenų rinkmenų formatas, kaip kūriniai, gali būti saugomi autorių teisėmis pagal Direktyvą 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, jeigu jie yra paties jų autoriaus intelekto kūrinys.

  (žr. 40, 42, 43, 45 ir 46 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

 2.  Direktyvos 91/250 dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos 5 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip: asmuo, įgijęs licencijuotą kompiuterių programos kopiją, gali be autorių teisių turėtojo leidimo stebėti, išnagrinėti arba išbandyti, kaip ji veikia, kad nustatytų idėjas ir principus, kuriais pagrįstas bet kuris minėtos programos elementas, jeigu vykdo šia licencija leidžiamus veiksmus ir naudojantis kompiuterių programa būtinus įdiegimo bei paleidimo veiksmus, su sąlyga, kad jis nepažeidžia autorių teisių į šią programą turėtojo išimtinių teisių.

  Kompiuterių programos autorių teisės nepažeidžiamos, jei asmuo, teisėtai įgijęs licenciją, neturi prieigos prie kompiuterių programos, dėl kurios išduota ši licencija, pirminio teksto, o tik išnagrinėjo, stebėjo ir išbandė šią programą, kad atgamintų jos funkcines galimybes antrojoje programoje.

  (žr. 61, 62 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)

 3.  Direktyvos 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 2 straipsnio a punktą reikia aiškinti taip: kompiuterių programoje arba šios programos naudojimo vadove atgaminus tam tikrus elementus, aprašytus kitos kompiuterių programos naudojimo vadove, kuris saugomas autorių teisėmis, gali būti pažeidžiamos autorių teisės į šį vadovą, jei atgaminama paties kompiuterių programos naudojimo vadovo, kuris saugomas autorių teisėmis, autoriaus intelektinės kūrybos išraiška, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

  (žr. 70 punktą, rezoliucinės dalies 3 punktą)


Byla C-406/10

SAS Institute Inc.

prieš

World Programming Ltd

(High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Intelektinė nuosavybė — Direktyva 91/250/EEB — Kompiuterių programų teisinė apsauga — 1 straipsnio 2 dalis ir 5 straipsnio 3 dalis — Apsaugos apimtis — Tiesioginis sukūrimas arba sukūrimas pasitelkus kitą procesą — Autorių teisėmis saugoma kompiuterių programa — Funkcijų perėmimas antrąja programa, neturint prieigos prie pirminio pirmosios programos teksto — Pirmosios kompiuterių programos objektinio kodo dekompiliavimas — Direktyva 2001/29/EB — Autorių teisės ir gretutinės teisės informacinėje visuomenėje — 2 straipsnio a punktas — Kompiuterių programos naudojimo vadovas — Atgaminimas kitoje kompiuterių programoje — Autorių teisių pažeidimas — Sąlyga — Programos naudojimo vadovo autoriaus intelektinės kūrybos išraiška“

Sprendimo santrauka

 1. Teisės aktų derinimas — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Direktyva 91/25 — Kompiuterių programų teisinė apsauga — Taikymo sritis — Kompiuterių programos išraiškos forma — Sąvoka

  (Tarybos direktyvos 91/250 1 straipsnio 2 dalis)

 2. Teisės aktų derinimas — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Direktyva 91/250 — Kompiuterių programų teisinė apsauga — Apribojimų išimtys — Asmuo, turintis teisę naudoti kompiuterio programos kopiją

  (Tarybos direktyvos 91/250 5 straipsnio 3 dalis)

 3. Teisės aktų derinimas — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Direktyva 2001/29 — Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas — Atgaminimo teisė — Kompiuterių programos naudojimo vadovas

  (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 2 straipsnio a punktas)

 1.  Direktyvos 91/250 dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos 1 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip: nei kompiuterių programos funkcinės galimybės, nei programavimo kalba ar duomenų rinkmenų formatas, kompiuterių programoje naudojami siekiant pasinaudoti tam tikromis jos funkcijomis, nėra šios programos išraiškos forma, todėl negali būti saugomi autorių teisėmis į kompiuterių programas pagal šią direktyvą.

  Iš tiesų pripažinus, kad autorių teisėmis gali būti saugoma pati kompiuterių programos funkcinė galimybė, būtų leista monopolizuoti idėjas, o dėl to nukentėtų technologijų pažanga ir pramonės plėtra.

  Programavimo kalba ir duomenų rinkmenų formatas, kompiuterių programoje naudojami siekiant aiškinti bei vykdyti naudotojų užrašytas taikomąsias programas ir skaityti bei įrašyti duomenis konkrečių duomenų rinkmenų formatu, yra šios programos elementai, kuriuos pasitelkę naudotojai naudojasi tam tikromis minėtos programos funkcijomis.

  Tačiau jei trečiasis asmuo gautų dalį pirminio programos teksto arba objektinio kodo, susijusio su kompiuterių programoje naudojama programavimo kalba arba duomenų rinkmenų formatu, ir naudodamasis šiuo kodu sukurtų panašius elementus savo paties kompiuterių programoje, toks veiksmas galėtų būti Direktyvos 91/250 4 straipsnio a punkte minimas programos dalies atgaminimas.

  Galiausiai programavimo kalba ir duomenų rinkmenų formatas, kaip kūriniai, gali būti saugomi autorių teisėmis pagal Direktyvą 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, jeigu jie yra paties jų autoriaus intelekto kūrinys.

  (žr. 40, 42, 43, 45 ir 46 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

 2.  Direktyvos 91/250 dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos 5 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip: asmuo, įgijęs licencijuotą kompiuterių programos kopiją, gali be autorių teisių turėtojo leidimo stebėti, išnagrinėti arba išbandyti, kaip ji veikia, kad nustatytų idėjas ir principus, kuriais pagrįstas bet kuris minėtos programos elementas, jeigu vykdo šia licencija leidžiamus veiksmus ir naudojantis kompiuterių programa būtinus įdiegimo bei paleidimo veiksmus, su sąlyga, kad jis nepažeidžia autorių teisių į šią programą turėtojo išimtinių teisių.

  Kompiuterių programos autorių teisės nepažeidžiamos, jei asmuo, teisėtai įgijęs licenciją, neturi prieigos prie kompiuterių programos, dėl kurios išduota ši licencija, pirminio teksto, o tik išnagrinėjo, stebėjo ir išbandė šią programą, kad atgamintų jos funkcines galimybes antrojoje programoje.

  (žr. 61, 62 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)

 3.  Direktyvos 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 2 straipsnio a punktą reikia aiškinti taip: kompiuterių programoje arba šios programos naudojimo vadove atgaminus tam tikrus elementus, aprašytus kitos kompiuterių programos naudojimo vadove, kuris saugomas autorių teisėmis, gali būti pažeidžiamos autorių teisės į šį vadovą, jei atgaminama paties kompiuterių programos naudojimo vadovo, kuris saugomas autorių teisėmis, autoriaus intelektinės kūrybos išraiška, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

  (žr. 70 punktą, rezoliucinės dalies 3 punktą)