2011 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas Komisija prieš Ispaniją

(Byla C‑90/10)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Buveinių direktyva – Natūralių buveinių apsauga – Laukinė fauna ir flora – 4 straipsnio 4 dalis ir 6 straipsnio 1 ir 2 dalys – Specialių saugomų teritorijų prioritetų ir tinkamos jų apsaugos nustatymas – Kanarų salyno specialių saugomų teritorijų tinkamos teisinės apsaugos neužtikrinimas“

1.                     Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Teisingumo Teismo atliekamas pagrįstumo nagrinėjimas – Padėtis, į kurią reikia atsižvelgti – Padėtis pagrįstoje nuomonėje nustatyto termino pabaigoje (EB 226 straipsnis) (žr. 25 punktą)

2.                     Aplinka – Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga – Direktyva 92/43 – Specialios saugomos teritorijos – Valstybių narių pareigos – Prioritetų nustatymas – Įvykdymas patvirtinus tinkamas valdymo priemones – Nebuvimas – Priemonių, būtinų natūralių buveinių būklės blogėjimui ir rūšių reikšmingam trikdymui išvengti, nepriėmimas – Įsipareigojimų neįvykdymas (Tarybos direktyvos 92/43 4 straipsnio 4 dalis ir 6 straipsnio 1 ir 2 dalys) (žr. 37, 38, 48, 49, 53, 54, 62–64 punktus ir rezoliucinę dalį)

3.                     Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Įsipareigojimų neįvykdymo įrodymas – Komisijai tenkanti pareiga – Prezumpcijos – Nepriimtinumas (EB 226 straipsnis) (žr. 47 punktą)

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102) 4 straipsnio 4 dalies ir 6 straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimas – Bendrijos svarbos teritorijos – Apsaugos priemonės – Makaronezijos biogeografinis regionas

Rezoliucinė dalis

1.

Ispanijos Karalystė,

–        pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 4 straipsnio 4 dalį nenustačiusi prioritetų specialiose saugomose teritorijose, atitinkančiose Makaronezijos biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijas, esančias Ispanijos teritorijoje ir nustatytas 2001 m. gruodžio 28 d. Komisijos sprendimu 2002/11/EB, kuriuo patvirtinamas Bendrijos svarbos teritorijų Makaronezijos biogeografiniame regione sąrašas pagal Direktyvą 92/43, ir

–        pagal Direktyvos 92/43 6 straipsnio 1 ir 2 dalis nepriėmusi ir nepritaikiusi tinkamų apsaugos priemonių ir apsaugos sistemos, skirtos buveinių blogėjimui ir rūšių reikšmingam trikdymui išvengti, užtikrinant specialių saugomų teritorijų, kuriose yra Sprendime 2002/11 paminėtos teritorijos, esančios Ispanijos teritorijoje, teisinę apsaugą,

neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtos direktyvos nuostatas.

2.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

3.

Suomijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.