6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/8


2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką

(Byla C-10/10) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Laisvas kapitalo judėjimas - Mokslo tiriamąją ir mokymo veiklą vykdančioms institucijoms dovanojamų lėšų atskaitymas - Atskaitymo apribojimas nacionalinėje teritorijoje įsteigtoms institucijoms dovanotomis lėšomis)

2011/C 232/12

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal ir W. Mölls

Atsakovė: Austrijos Respublika, atstovaujama C. Pesendorfer

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 56 straipsnio ir 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo (OL L 1, 1994, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 52 t., p. 3) 40 straipsnio pažeidimas — Nacionalinės nuostatos, pagal kurias mokesčių lengvata, numatyta mokslo tiriamąją ir mokymo veiklą vykdančioms institucijoms dovanojamam turtui, taikoma tik tuo atveju, jeigu gavėjas įsteigtas nacionalinėje teritorijoje

Rezoliucinė dalis

1.

Austrijos Respublika, leisdama apskaičiuojant mokestį atskaityti mokslo tiriamąją ir mokymo veiklą vykdančioms institucijoms dovanojamas lėšas, tik jei šios institucijos yra įsteigtos Austrijoje, neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 56 straipsnį ir 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 40 straipsnį.

2.

Priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 63, 2010 3 13.