2009 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis Noko Ngele prieš Komisiją

(Byla T‑390/09 R)

„Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Nereikalingumas priimti sprendimą“

Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Anksčiau atmestas pagrindinis ieškinys – Prašymo pagrindo išnykimas – Nereikalingumas priimti sprendimą (SESV 279 straipsnis) (žr. 3–4 punktus)

Dalykas

Prašymas, kuriuo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kad būtų užtikrintas ieškovo tariamai patirtos žalos dėl tariamai neteisėtų Komisijos nario ir kai kurių šios institucijos darbuotojų veiksmų atlyginimas.

Rezoliucinė dalis

1.

Nėra reikalo priimti sprendimo dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Ieškovas padengia savo bylinėjimosi išlaidas.