20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/56


2009 m. balandžio 27 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. vasario 18 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-70/07 Marcuccio prieš Komisiją

(Byla T-166/09 P)

2009/C 141/114

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas avvocato G. Cipressa

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija

Apelianto reikalavimai

Visiškai, be jokių išimčių, panaikinti 2009 m. vasario 18 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartį byloje F-70/07 (toliau — nagrinėjama byla) Marcuccio prieš Komisiją.

Pripažinti, kad pirmoje instancijoje nagrinėtas ieškinys, dėl kurio priimta skundžiama nutartis, buvo visiškai priimtinas.

Kiek tai būtina, pripažinti, kad Tarnautojų teismas padarė teisės klaidą, kai kuriuos pirmojoje instancijoje pateiktame ieškinyje nurodytus reikalavimus pripažindamas „prašymu atlyginti bylinėjimosi išlaidas“ (skundžiamos nutarties 16 punktas).

Kiek tai būtina, pripažinti, kad Tarnautojų teismas, kaip pirmos pakopos teismas, buvo kompetentingas priimti sprendimą dėl visų nagrinėjamoje byloje pateiktų apelianto reikalavimų (toliau — reikalavimų). Be to,

pirmiausia:

Patenkinti visus be išimties apelianto reikalavimus, kuriuos reikia suprasti kaip čia aiškiai perteiktus.

Priteisti iš kitos proceso šalies atlyginti visas bylinėjimosi išlaidas, apelianto patirtas nagrinėjant bylą pirmąja instancija ir šiame procese. Arba,

nepatenkinus pirmesnių reikalavimų:

Grąžinti nagrinėjamą bylą Tarnautojų teismui, kad šis, kitos sudėties, priimtų naują sprendimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia šiais pagrindais:

Nagrinėjamos bylos dalinio perdavimo Pirmosios instancijos teismui neteisėtumas, būtent dėl klaidingo Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau — Pareigūnų tarnybos nuostatai) 90 straipsnio aiškinimo bei taikymo ir dėl visiško motyvavimo trūkumo.

Įstatymu nustatytos teismo jurisdikcijos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau — chartija) 47 straipsnio pažeidimas, klaidingas aiškinimas ir taikymas.

Reikalavimų, išskyrus tuos, kuriuos nagrinėti Tarnautojų teismas pareiškė esąs nekompetentingas, atmetimo motyvuojant nepriimtinumu neteisėtumas dėl Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio ir prašymo atlyginti žalą, pridėto prie prašymo panaikinti Bendrijos institucijos priimtą sprendimą, sąvokos klaidingo aiškinimo ir taikymo, o taip pat dėl visiško motyvavimo trūkumo bei faktų iškraipymo.

Procedūros pažeidimai, galintys rimtai pažeisti apelianto interesus, būtent pareigos neatsižvelgti į pavėluotai pateikto skundžiamos nutarties 11 punkte nurodyto akto turinį nevykdymas ir reikalavimas, kad šalys pateiktų papildomų dokumentų, kurie vėliau buvo įtraukti į bylą pirmojoje instancijoje, o tai galėjo rimtai pažeisti apelianto interesus.

Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje ir Chartijos 47 straipsnyje įtvirtintų teisingo proceso taisyklių pažeidimas.