2012 m. rugsėjo 27 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas
El Corte Inglés – VRDT prieš Pucci International (Emidio Tucci)

(Byla T-373/09)

„Bendrijos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „Emidio Tucci“ paraiška – Ankstesni Bendrijos vaizdinis ir nacionaliniai žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai „Emilio Pucci“ ir EMILIO PUCCI – Santykiniai atmetimo pagrindai – Galimybė supainioti – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys – Nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis – Pareiga motyvuoti – Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis“

1.                     Bendrijos prekių ženklas – Trečiųjų šalių pastabos ir protestas – Protesto nagrinėjimas – Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas – Naudojimas iš tikrųjų – Sąvoka – Aiškinimas, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalių „ratio legis“ (Tarybos reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys) (žr. 21 punktą)

2.                     Bendrijos prekių ženklas – Apskundimo procedūra – Ieškinys Sąjungos teisme – Bendrojo Teismo kompetencija – Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumo kontrolė – Bendrojo Teismo atsižvelgimas į teisines ir faktines aplinkybes, anksčiau nenurodytas Tarnybos skyriuose – Neįtraukimas (Bendrojo Teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalis; Tarybos reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnis) (žr. 45 punktą)

3.                     Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu – Galimybės supainioti vertinimas (Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) (žr. 47 punktą)

4.                     Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas – Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms – Sąlygos – Geras prekių ženklo vardas valstybėje narėje ar Bendrijoje – Sąvoka – Vertinimo kriterijai (Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis) (žr. 58 punktą)

5.                     Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas – Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms – Vaizdinis prekių ženklas „Emidio Tucci“ – Vaizdinis prekių ženklas „Emilio Pucci“ ir žodinis prekių ženklas EMILIO PUCCI (Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis) (žr. 59–69 punktus)

6.                     Bendrijos prekių ženklas – Procedūros nuostatos – Sprendimų motyvavimas – Tikslas (EB 253 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio pirmas sakinys) (žr. 61 punktą)

7.                     Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas – Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms – Sąlygos – Ryšys tarp prekių ženklų – Vertinimo kriterijai (Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis) (žr. 63 punktą)

8.                     Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas – Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms – Įrodymai, kuriuos turi pateikti savininkas – Nehipotetinė pasinaudojimo ar pakenkimo galimybė ateityje (Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis) (žr. 64 ir 65 punktus)

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. birželio 18 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (sujungtos bylos R 770/2008-2 ir R 826/2008-2), susijusio su protesto procedūra tarp Emilio Pucci International BV ir El Corte Inglés, SA .

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš El Corte Inglés, SA bylinėjimosi išlaidas.