10.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/42


2014 m. balandžio 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje CNIPT/Komisija

(Byla T-302/09) (1)

((Valstybės pagalba - Prancūzijoje pripažintų žemės ūkio tarpšakinių organizacijų veiksmų, skirtų atstovaujamų žemės ūkio sektorių nariams, pagrindų taisyklės - Finansavimas iš pripažintų privalomosiomis savanoriškų įmokų - Sprendimas, kuriuo pagalbos sistema pripažįstama suderinama su bendrąja rinka - Sprendimo atšaukimas - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas))

2014/C 175/57

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokatų V. Ledoux ir B. Néouze

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių advokatų B. Stromsky ir C. Urraca Caviedes, vėliau – B. Stromsky ir S. Thomas ir galiausiai – B. Stromsky

Dalykas

Prašymas panaikinti 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos sprendimą C(2008) 7846, galutinis, dėl valstybės pagalbos Nr. 561/2008, susijusios su Prancūzijoje pripažintų žemės ūkio tarpšakinių organizacijų veiksmų, skirtų atstovaujamų žemės ūkio sektorių nariams, pagrindų taisyklėmis.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Europos Komisija padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 244, 2009 10 10.