6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/25


2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

(Byla T-476/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER paraiška - Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro“ ir „CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 232/43

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: ATB Norte, SL (Burgosas, Ispanija), iš pradžių atstovaujama advokatų P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver ir G. Marín Raigal, vėliau advokato F. Brandolini Kujman

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Montalto ir G. Mannucci

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bricocenter Italia Srl (Rocanas, Italija), atstovaujama advokatų G. Ghidini, M. Mergati ir C. Signorini

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. rugsėjo 24 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1006/2008-4), susijusio su protesto procedūra tarp ATB Norte, SL ir Bricocenter Italia Srl.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. rugsėjo 24 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1006/2008-4) tiek, kiek ja patenkinta Bricocenter Italia Srl Apeliacinei tarybai pateikta apeliacija dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų „reklamos“, „prekybos vadybos“ ir „prekybos administravimo“ paslaugų.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

ATB Norte, SL, Bricocenter Italia ir VRDT padengia kiekviena savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procedūrą Bendrajame Teisme.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.