26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/26


2011 m. sausio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Häfele prieš VRDT — Topcom Europe (Topcom)

(Byla T-336/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Topsom“ paraiška - Ankstesni Bendrijos ir Beniliukso žodiniai prekių ženklai TOPCOM - Atsisakymo motyvas - Galimybė supainioti - Prekių panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 63/50

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Häfele GmbH & Co. KG (Nagoldas, Vokietija), atstovaujama advokatų J. Dönch ir M. Eck

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Topcom Europe (Heverlee, Belgija), atstovaujama advokato P. Maeyaert

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. birželio 5 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1500/2008-2), susijusio su protesto procedūra tarp Topcom Europe NV ir Häfele GmbH & Co. KG.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Häfele GmbH & Co. KG padengia bylinėjimosi išlaidas, įskaitant Topcom Europe NV per procedūrą Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Apeliacinėje taryboje būtinai patirtas išlaidas.


(1)  OL C 256, 2009 10 24.