Keywords
Subject of the case
Rezoliucinė dalis

Keywords

Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo

Teisingumo Teismo atliekamas pagrįstumo nagrinėjimas

Padėtis, į kurią reikia atsižvelgti

Padėtis pagrįstoje nuomonėje nustatyto termino pabaigoje (EB 226 straipsnis; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88) (žr. 7

10 punktus)

Subject of the case

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381) 1 straipsnio 3 dalies ir 1993 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvos 93/104/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 307, p. 18 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 197) 18 straipsnio a punkto, kuris pakartotas Direktyvos 2003/88/EB 27 straipsnio 1 dalyje ir turi būti skaitomas kartu su šios direktyvos I priedo B dalimi, pažeidimas – Karinis viešosios valdžios institucijų personalas.

Rezoliucinė dalis

Rezoliucinė dalis

1. Nepriėmusi 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, susijusių su kariniu viešosios valdžios institucijų personalu, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 1 straipsnio 3 dalį.

2. Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.